HİZMETLERİMİZ

Aşağıda hizmetlerimiz hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Genel veya teknik sorularınız için İRTİBAT bölümünü kullanınız..

YAPI/BİNA ETÜD HARİTALAMA ÇALIŞMALARI

Tespit Mühendislik olarak yapı içleri, duvarları veya yakın çevrelerinde tüm yapı taşıyıcı sistemleri ile bağlantılı NDT (Non Destructive Testing) ölçümlerinin gerçekleştirilip yüksek doğruluk ile raporlanması hizmetlerimiz arasındadır. Tarihi veya Modern / Güncel yapıların içlerinde, taşıyıcı duvarlarda, kolon ve kirişlerde, tavan ve taban birimlerinde gerçekleştirdiğimiz hasarsız tespit (NDT) yapı içi haritalama çalışmalarında aşağıdaki hizmetleri veriyoruz :

 • Güncel yapılarda NDT ölçümleriyle beton ve genel yapı kalitesi belirlenmesi (Deprem Risk),
 • Yapı içi bozunma, zayıflama ve süreksizlik zonlarının tespiti ve özellikle modern/tarihi yapılardaki taşıyıcı sistemlerde iç süreksizliklerin (çatlak, kırık, vb.) haritalanması,
 • Temel haritalanması ve temel birimlerine ait kalite ölçümleri, temel derinliği, temel ile ilişkili kolon kiriş yapıları ve varsa radye temel ölçüleri,
 • Sanat ve/veya geçici yapılarda süs betonu kalınlığı, beton içeriği ve varsa beton içi demir / metal donatıların geometri ve özellikleri,
 • Tarihi yapılarda yığma temel özellikleri, varsa pabuç, çıkıntı, sömel, yatay ağaç veya taş hatıl, döşeme temel taşlarının ayrıntılı haritalanması,
 • Tarihi yapılarda güçlendirme amacıyla kullanılan sistemlerin ve özellikle yapı içi metal (kenet, gergi demirleri, demir hatıl ve benzeri) donatıların ayrıntılı haritalanması,
 • Tünellerde segment arkası boşlukların, enjeksiyon kalınlıklarının ve segmentlerin beton ve donatı kalitelerinin hasarsız tespit ile kontrol edilmesi,
 • Yapı içi nemlilik / su muhteviyatı ölçümleri

ŞEHİR JEOFİZİĞİ

Yer bilimlerinin en önemli alt dallarından biri kentsel alanlardaki jeofizik çalışmalarıdır (Kentsel Jeofizik / Şehir Jeofiziği). Türkiye'de genelde yanlızca "zemin etüdü" ve "yeraltı suyu araştırmaları" ile sınırlandırılmış olan kentsel jeofizik çalışmaları, aslında daha bir çok probleme çözüm getiren bir alt araştırma dalıdır. Firmamız aktif şehir içlerinde gerçekleştirilen bir çok projede aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

 • Güncel yerleşim yerlerinde yeraltı arkeolojik yapıların hasarsız haritalanması (Kent Arkeojeofiziği)
 • Kentsel alanlarda hasarsız yol, tünel, metro altyapı haritalama ve kalite ölçümleri,
 • Şehir içlerindeki mühendislik yapılarında hasarsız tespit,
 • Her türlü mevcut binanın temel derinliklerinin, altyapı-çevre ilişkilerinin belirlenmesi,
 • Tarihi yapılarda (cami, kilise, anıt, su yolları, vb) jeofizik / NDT yöntemleri ile yapılara zarar vermeden yapı / oturum alanı altı haritalama yapılması,
 • Gömülü tesisat ve donatıların hasarsız tespit edilmesi ve sınıflandırılması,
 • Kuyu suyu kirlenmelerinin haritalanması (EM yöntemler ile)
 • İçme suyu ve kanalizasyon kaçaklarının haritalanması.

ARKEOJEOFİZİK

Arazide konusunda uzman mühendislerimizce gerçekleştirilen arkeojeofizik ölçümler sonucunda, arkeolojik araştırmalarda yeraltında gömülü duvar, yol, tünel, kanal, boşluk, vb. tüm yapıların aşağıdaki özelliklerine hasarsız biçimde erişmek mümkün olmaktadır :

 • Yapıların kaç metrede gömülü oldukları,
 • Ne yöne devam ettikleri,
 • Özellikle oda veya benzeri boşluklu yapıların yeraltındaki alt ve üst kot sınırları,
 • Yapıların uzanım / doğrultu ve dalım geometrileri,
 • Gömülü yapı genişlikleri,
 • Gömülü yapı / eserlere ait materyal bilgileri,
 • Farklı ölçeklerde hassas kazı planlarının çıkarılması,

HASARSIZ ALTYAPI HARİTALAMA

Hizmetlerimiz arasında yer alan gömülü tesisatların (temiz su boruları, doğalgaz boruları, telefon ve fiberoptik hatları, her ebatta elektrik boruları, kanalizasyon ve atık su sistemleri, vb.) geometrik özelliklerinin hassas derinlikleri ile beraber kazısız haritalanması, hidrolik modelleme ve kalibrasyon, DMA ölçüm ve raporlama gibi hizmetler dünya standartlarında gerçekleştirilmekte ve tüm mühendislik parametreleri ile birlikte görüşe sunulmaktadır:

 • Elektrik hatları,
 • Doğalgaz boruları,
 • Su boruları ve kanalları,
 • Telefon hatları,
 • Fiberoptik hatlar,
 • Kanalizasyon / Atıksu boruları,
 • Asfalt altında kalan gömülü su vanalarının derinlik, lokasyon ve tür tespiti,
 • İçme suyu /temiz su şebekelerinde DMA tasarımı ve doğrulanması,
 • Gömülü tesisatların çapları ile birlikte hangi malzemeden imal edildikleri (Polietilen, metal, diğer plastik türevleri, beton, vb.),
 • Yeraltı içme suyu/temiz su altyapı hatlarındaki su kaçaklarının yüksek çözünürlükle kazısız haritalanması ve ölçülmesi, su kayıplarının azaltılması,
 • İçme suyu /temiz su şebekelerinde hidrolik modelleme; basınç, debi, enerji ve kalite ölçümleri.

YOL ALTYAPI PROJELERİ

Çok sayıda farklı hasarsız tespit yöntemini birarada kullanarak gerçekleştirdiğimiz tüm yol, demiryolu ve tünel araştırmalarında işverenimize "hızlı" ve "net" çözümler sağlayarak, karşılaşılan problemlerin nedenlerini ayrıntılı bir şekilde ve gerekli tüm mühendislik / geoteknik parametreleri ile birlikte sunuyoruz. Mevcut yol kalite ölçümleri çerçevesinde, yerinde gerçekleştirdiğimiz hizmetler arasında yerinde asfalt kalitesi, asfalt kalınlığı ve oturum dağılımlarının belirlenmesi olduğu gibi, her türlü demiryolu yapısında yerinde balast kalitesi, balast kalınlığı, balast örtülerinin oturum ve stabilitesine yönelik ölçümlerin yapılması ve teknik raporların hazırlanması da bulunmaktadır. Ayrıca planlaması yapılan yol, tünel veya demiryolu güzergah çalışmalarında da yine ölçüm ve raporlama hizmeti vermekteyiz.

 • Karayolarında asfalt kalınlığı, kalitesi, varsa temel özellikleri, düzlem uyumluluğu, olası oturma/şişme alanlarının önceden belirlenmesi,
 • Varsa asfaltta deformasyona neden olan diğer oluşumların hatasız haritalanması, defleksiyon ve oturma gibi problemlerin kaynaklarının (boşluk, su, eksik malzeme, vb.) yüksek çözünürlükle belirlenmesi,
 • Güzergah ana kaya derinlik ve devamlılığının araştırılması,
 • Jeolojik stratigrafinin ortaya çıkartılması,
 • İmalat özelliklerinin (kalınlık ve hacimlerle beraber) tespiti,
 • Varsa asfalt altı beton, donatı, grobeton gibi stabilite / duraylık sağlayıcı yeraltı yapı elemanlarının kontrol edilmesi,

MADEN HARİTALAMA

Arazide konusunda uzman mühendislerimiz tarafından toplanıp ofis ortamında diğer veri ve parametreler de göz önüne alınarak değerlendirilen jeofizik datası sayesinde gömülü madenlere ait aşağıdaki çalışmaları gerçekleştiriyoruz:

 • Damar ve gövde sınırları (X,Y ve Z düzlemlerinde),
 • Damar ve ana gövde derinlikleri,
 • Damar geometrileri (maden damarlarının hangi yöne, nasıl ve hangi derinliklerde devam ettiği),
 • 2 boyutlu (2D) kuşbakışı maden kontür haritaları.
 • Maden bölgesinin tamamına ait yeraltı 3 boyutlu (3D) volumetrik modelleri ve bunlardan elde edilen yeraltı enkesit gösterimleri,
 • Maden rezervi,
 • Kısa / Uzun vadede maden ekonomisi hesapları,
 • Kazı, sondaj, maliyet ve işletme önerileri.

YERALTI SUYU

Yeraltı suyuna ulaşılmak istenen bir arazide hızlı ve kesin bir şekilde suyun varlığını belirlemek için kullanılması gereken en etkili metod aletsel jeofizik ölçümlerdir. Şirketimiz tarafından kullanılan en son teknolojik yöntemler sayesinde yeraltı suyunun tam lokasyonu, derinliği ve sınırları hatasız olarak tespit edilebilmekte; bu sayede yeraltı suyunun ekonomisi doğru ve net bir biçimde hesaplanabilmektedir. Yeraltı suyu haritalama ve raporlama projeleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmekteyiz:

 • Yeraltı suyu derinliği,
 • Yeraltı akifer geometrisi,
 • Akifer alt ve üst sınır kotları,
 • Akifer ekonomisinin ayrıntılı hesaplanması,
 • Sondaj lokasyon ve derinliğinin hassas şekilde ortaya koyulması,
 • Yeraltı suyu ile etkileşimde olan alanların ayrıntılı haritalanması,

UZAKTAN ALGILAMA

Tespit Mühendislik olarak yaptığımız uzaktan algılama ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çalışmalarının tabanında doğru sonuca doğru veri ve süreçler ile ulaşmak anlayışı yatmaktadır.

 • Hassas interferometrik metodlar ile her türlü yol, kent ve/veya arazi deformasyon haritalanması,
 • Maden lokasyon belirleme amaçlı haritalama çalışmaları,
 • Nehir - akarsu - basin modelleri / genç çökel, faylanma araştırmaları,
 • 2D / 3D topografya modelleri,
 • Harita giydirilmiş 3D (3 boyutlu) yükseklik uygulamaları,
 • Dijital ortamda gezilebilir (İnteraktif) arazi modelleri,
 • CBS tabanlı tüm modelleme ve veri değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi,
 • İhtiyaca göre AutoCad, ArcGIS, Microstation, NetCad, vb. programlarla uyumlu modüllerin ve bunlara ait user-friendly arayüzlerin tasarımı,
 • Net üzerinde, intranet ve/veya bulut teknolojileri kullanılarak yetkilendirmeye dayalı ve çok kullanıcılı sistem iskeletlerinin geliştirilmesi, bunların test edilmesi.

YERBİLİMLERİ PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLERTamamladığımız bazı projelerden örnekler.

Arkeojeofizik

KARAKUZ BARAJI & HES PROJESİ / ADANA

İşveren: Alarko A.Ş.

İncele
Arkeojeofizik

Taksim Alt Geçit ve Yayalaştırma projesi / İSTANBUL

İşveren: Kalyon İnşaat A.Ş. | İ.B.B.

İncele
Arkeojeofizik

Fenerbahçe Stadı Kurbağalı Dere Altyapı Haritalama Çalışmaları / İSTANBUL

İşveren: ÖZKA İnşaat A.Ş.

İncele
Arkeojeofizik

İSTANBUL BOĞAZI KARAYOLU TÜP GEÇİŞ PROJESİ YERALTI BOŞLUK VE STRATİGRAFİ HARİTALAMA ÇALIŞMALARI / İSTANBUL

İşveren: Yapı Merkezi / SK E&C

Arkeojeofizik

Tarihi Karaköy Tüneli Hasarsız Haritalanması Projesi / İSTANBUL

İşveren: İ.E.T.T.

Arkeojeofizik

Bağcılar Metro İstasyonu NDT Yapı İçi Kalite Haritalama Çalışmaları / İSTANBUL

İşveren: Gülermak A.Ş.

DAHA FAZLASI İÇİN LÜTFEN PROJELER SAYFASINI ZİYARET EDİN