JEORADAR / GPR NEDİR ?

  • Jeofizik Yerbilimleri NDT
  • Jeofizik Yerbilimleri NDT
  • Jeofizik Yerbilimleri NDT

GPR yeraltında gömülü yapı ve tesisatları, madde farklılıklarını ve çatlak / boşlukları ufak lokasyon hatalarıyla iyi haritalayabilen bir jeofizik ölçüm metodudur

Yapı Radarı ölçümleri ise bina/yapı içlerinde hiçbir NDT yöntemin vermediği çözünürlük ve doğrulukta yapı içi bilgisi vermektedir..

Yeraltı Radarı (GPR: Ground Penetrating Radar) veya daha sık kullanılan ismi ile Jeoradar (Georadar veya Yer Radarı), çoğu jeofizik arama yöntemleri gibi yeraltını kazısız olarak radar dalgaları ile haritalamaya yarayan bir jeofizik metottur.

KULLANIM ALANLARI

Yeraltı Radarı, UHF/VHF frekanslarında (mikrodalga / microwave bandında) elektromanyetik (EM) yayılım kullanarak ölçü alır. Yerbilimlerinde GPR / Jeoradar taraması :

  • Kaya,
  • Toprak,
  • Kum ve Genç Çökeller,
  • Buz / Buzul,
  • Tatlı Su,
  • Asfalt / Kaldırım,
  • Demiryolları / Tünel,

ortamlarında kullanılabilmektedir. Ayrıca gömülü veya günışığına çıkmış arkeolojik yapı ve eserlerin hasarsız / tahribatsız test ve tespit edilmesinde (Nondestructive Testing) tüm dünyada sıklıkla başvurulan en önemli jeofizik yöntemlerden biridir.

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz jeoradar tarama ve genel yeraltı haritalama çalışmalarında, GPR verisinin konusunda uzman mühendisler tarafından işlendiğinde lokal koordinatlardaki hata payının maksimum ± 5 cm civarında olduğu defalarca kanıtlanmıştır (örneğin; 3 metre derindeki gömülü bir borunun yeri ± 5cm hata ile bulunmaktadır). Daha yüksek çözünürlükteki ekipmanlar yardımı ile yapı içlerinde gerçekleştirilen nemlilik, beton kalitesi, vb. haritalama çalışmalarında lokasyonlardaki doğruluk oranı "cm altı" seviyededir. 

GPR ölçüm düzeneğinde alıcı ve verici antenler veya her ikisinin birarada bulunduğu tek anten kullanılmaktadır. Verici anten yeraltına yüksek frekansta (genelde polarize olmuş) kısa sinyal halinde radyo dalgaları gönderir. Gönderilen dalga yeriçinde gömülü bir nesneye veya di-elektrik sabiti farklılaşan katman / seviye sınırına rastladığında, alıcı anten bu yüzeylerden yansıyan dalgalardaki varyasyonları kaydeder. Bu sebeple GPR tekniği aslında Sismik Yansıma tekniğine benzemektedir; ancak kaynak akustik değil, EM enerjidir ve sismik metodta kullanılan "akustik empedans" yerine farklı "di-elektrik sabitleri" ölçülmektedir.