YAPI KALİTE KONTROLLERİ (DEPREM RİSK ANALİZİ)

 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd
 • Bina Hasarsız Tespit Deprem Amaçlı Etüd

Binalar için deprem risklerinin belirlenmesinde yapı beton kalitesi, kolon, kiriş, temel ve zemin ilişkilerinin tanımlanması en önemli noktadır.

Bina içlerinde gerçekleştirdiğimiz Hasarsız Tespit (NDT) yöntemleri yüksek çözünürlük ve doğrulukta yapı içi bilgisi vermektedir..

Binaların deprem öncesi risk analizinde kalite kontrolü gerçekleştirilmesi hizmetlerimiz arasındadır. Bu bağlamda beton yapılarda taşıyıcı kolonlarda, kirişlerde, temel özelliğine sahip tüm yapı elemanlarında gerçekleştirdiğimiz Hasarsız Tespit (NDT) uygulamaları ile yüksek çözünürlük ve doğrulukla teknik risk raporları hazırlıyoruz.

DOĞRU, HASSAS ve TAM HASARSIZ YAPI KONTROLÜ

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz ve binaların depremlere dayanıklılığını raporladığımız çalışmalarda aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

 • Taşıyıcı sistem birimlerinde iç süreksizliklerin (çatlak, kırık, vb.) haritalanması (kolon, kiriş, temel),
 • Beton mevcut kalitesi, sınıflandırması ve genel yapı kalitesi,
 • Temel haritalanması ve temel birimlerine ait kalite ölçümleri, temel derinliği, temel ile ilişkili kolon iç yapıları ve varsa radye temel ölçüleri,
 • Yapı içi donatı ve tesisatların ve/veya bunlarla bağlantılı korezyon, sızıntı, kaçak, vb. durumlarının yüksek doğruluk oranı ile haritalanması, donatı çapları, boyları, kalınlıklarının hasarsız tespit edilmesi,
 • Yapılarda soruna yol açan veya ileride problem yaratabilecek her türlü genel deformasyonun (oturma, şişme, vb) haritalanması ve tanımlanarak karakterize edilmesi,
 • Nemlilik / Su muhteviyatı,
 • Bozunma, zayıflama kırık / çatlak zonları,
 • Tarihi yapılarda yığma temel özellikleri, varsa pabuç, çıkıntı, sömel, yatay ağaç veya taş hatıl, döşeme temel taşlarının ayrıntılı haritalanması,
 • Tarihi yapılarda güçlendirme amacıyla kullanılan sistemlerin ve özellikle yapı içi metal (kenet, gergi demirleri, demir hatıl ve benzeri) donatıların ayrıntılı haritalanması,
 • Sanat ve geçici yapılarda süs betonu kalınlığı, beton içeriği ve varsa beton içi demir / metal donatıların geometri ve özellikleri,
 • Tünellerde segment arkası boşlukların, enjeksiyon kalınlıklarının ve segmentlerin beton ve donatı kalitelerinin hasarsız tespit ile kontrol edilmesi